24.02.2022

Doç. Dr.Temel Kacır Haseki’de

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "İhtisas Konferansları" kapsamında eğitim görevlileri ve kursiyerlere yönelik düzenlenen konferanslar serisinde Şubat ayında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüzde "Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri Bağlamında Hüküm-Nas İlişkisi" konulu konferans yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Temel Kacır’ın yaptığı konferansa, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç.Dr. Adil Bor, eğitim görevlileri ve kursiyerler katıldı.

Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri Bağlamında Hüküm-Nas İlişkisi hakkında detaylı anlatımlarda bulunan Kacır, “Fıkıh usulünün en temel meselelerinden biri olan hüküm konusu, usul tartışmalarının mihenk noktasını oluşturur. Özellikle ilk dönemden itibaren hüsün ve kubuh meselesi ile Allah’ın kelam sıfatı başta olmak üzere kelami eğilimlerle birlikte ele alınarak değerlendirilmeye tabi tutulan hükmün tanımındaki “hitabullah” kaydının araştırmaya değer bir konu olduğu muhakkaktır. Zira hükmün tanımındaki bu kayıt, fıkhın menşeinin vahiy olduğunu ve hükme ulaşmada beşer aklının ötelenmediğini detaya yönelik farklılık olsa da vurgulamakla birlikte içtihat ile elde edilen hükmün geçerliliğinin/şer‘iliğinin ancak ilahî iradeyi temsil eden hitap kavramı/vahiy üzerinden kurulacak irtibata bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda tarihi süreç içerisinde hükmün nasıl tanımlandığı, hitabullah kaydının kelami boyutu ve bu kaydın usuli tartışmalara yönelik etkisinin ne olduğu büyük bir önem arz etmektedir.” diyerek, güncel konularla da örnekler verdi.

Doç. Dr.Temel Kacır, konferansın sonlarına doğru kursiyerlerden gelen soruları da cevapladı.

Konferansın sonunda ise Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç.Dr. Adil Bor Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Temel Kacır’ın yaptığı konferansdan müstefit olduğuklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.