19.10.2021

Doç.Dr. Adil BOR

 

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRÜ

     1. Adı Soyadı:          Adil BOR

      2. Ünvanı:            Doç. Dr.

      3. İletişim Bilgileri:

              Tel: 05347802414

               e-mail: adilbor@hotmail.com

                adil.bor@diyanet.gov.tr

                adil.bor@izu.edu.tr

Adres: Yeni Mahalle Şehit Fethi Caddesi No:3 PENDİK/ İSTANBUL

 

 4. Özgeçmişi

Adil BOR, 1963 yılında Bingöl’de doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladı. 1989 yılında Bingöl İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre zarfında klasik yöntemle Arapça ve dinî ilimler eğitimi aldı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl DİB İstanbul Haseki İhtisas Eğitim Merkezine kursiyer olarak başlayıp 2002 yılında buradan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat/Tefsir Ana Bilim Dalı bünyesinde 2007 yılında yüksek lisans ve 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat/Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı bünyesinde doktorasını tamamladı.  2021 yılında tefsir anabilim dalında doçent oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 1991-2000 yılları arasında İmam-Hatip olarak görev yaptı. 2002 yılında Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezine eğitim görevlisi olarak atandı ve 2015 yılına kadar aynı kurumda eğitim görevlisi olarak çalışmaya devam etti. 2015 yılında aynı kuruma müdür olarak atandı ve halen bu görevi yürütmektedir. Çeşitli yerel ve ulusal yayın kuruluşlarında makale ve değerlendirme yazıları yazmaktadır. Arapça ve Farsça bilmekte olup ev ve üç çocuk babasıdır.

 

5.         Eğitim Bilgileri

 

Derece

Alan

Üniversite, Enstitü

Yıl

DOÇENT

TEMEL İSLAM  BİLİMLERİ  BİLİM/SANAT

ÜNİVERSİTELERARASI  KURUL  BAŞKANLIĞI

 

2021

DOKTORA

ARAP DILI VE BELAGATI

ATATÜRK ÜNIVERSITESI

SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/ARAP DILI VE BELAGATI (DR)

2013

YÜKSEK LİSANS

TEFSIR

MARMARA ÜNIVERSITESI

SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/TEFSIR (YL) (TEZLI)

2007

LİSANS

İLAHIYAT

MARMARA ÜNIVERSITESI

1999

 

 

6.   Yabancı Dilbilgisi

 

1- Arapça Dil Puanı 90/doksan.

2.Farsça Dil puanı 85/seksen beş

3.İngilizce kpds 51

 

7.    Tez Konuları:

                 Doktora: Tez adı: Kuran Belâgatında Hitap ve Muhatap İlişkisi (2013)

                                                     Danışman: Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ

 

 1. Yüksek Lisans: Tez adı: Kur’an’a Göre Hayvan Hakları (2007),
 2. Prof. Dr. Muhsin Demirci

     

      8.   Akademik Görevler

 1. Tefsir Anabilim Dalı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2017-2020-21.

      9.    İdari Görevler

      1.Halen İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü.

        2.Haseki Mezunları ve Mensupları Derneğinin Başkanlığı.

      10.   Kurumsal Deneyimler

 1. İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, (2015-……..)
 2. Haseki Dini Yük.İht. Merkezi Müdürlüğü Eğitim Görevlisi, (2002-2015)
 3. İmam Hatip: Diyanet İşleri Başkanlığı (1991-2000)

11.   Yayınlar

          I.Kitaplar

 1. Makâsıd Eksenli Tefsir Yöntemi İbn Âsûr örneği (2021), İlahiyat yayınevi,  Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 319, ISBN:978-625-7404-06-8.
 2. Kur’an Belâgatınde Hitap Ve Muhatap İlişkisi (2017). Rağbet Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 481, ISBN:978-605-9475-24-2.
 3. İslam’da Hayvan Hakları, Diyanet Vakfı Yayınları, Basım sayısı:1, (2020)., sayfa sayısı 222, ISBN:978-605-5205-19-5.
 4. Dünü ve Bu Günüyle Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü (2020)., Kimlik Yayın Evi, Editör: Prof. Dr. Mahmut Çınar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 271, ISBN:978-605-7785-35-0.

           II. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Kur'ân'ın Ahlâkî Tefsirinin İmkânı (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi). Usul İslam Araştırmaları, (2021). 113-138.

2.Kur’ân’da Takvâ”nın Bireysel ve Toplumsal Boyutu. Diyanet İlmî Dergi, (2020).

3. Kur'ân-ı Kerîm'in Anlaşılmasında İrab-Bağlam İlişkisi. Bilimname, (2019), 786-811.

4. Kur'an'da Kardeşliğin İnsanî ve Ahlâkî Temelleri. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar (2018).

5.Din ile İlişkisi Bağlamında Fıtratın Mahiyeti. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21(3), (2017). 1672-1704.

6. Said-i Nursî'nin Kur'an Yorumunda Belâgat-İsârâtu'l-İ'câz Eseri Çerçevesinde- Bilimname, (2013).   57-78.

7. « تأثير كتاب ألبلاغة الواضحة على ادراكات طلاب المراكز الدينية التخصصية في فهم القرآن الكريم '’

- مركز خاصكي أنموذج اً Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020.

3.III. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Tam Metin Bildiriler

1. Geleneksel Medrese Eğitiminin Kur'ân Tasavvuru-Tespitler ve Öneriler- (2017).,  İslam ve Yorum, Malatya, 2, 294-311.

            2. Mevlânâ Hâlid-i Naksibendî Düşüncesinin Kur'an Referansları, Bingöl, (2017).

      12.   Yazılı ve Görsel Medya Faaliyetleri

   2. 6 Dilde Haseki Dini Yüksek İhtisası Merkezi Müdürlüğünün tanıtım kitapçığı hazırlanarak Diyanet İşleri Başkanlığının ihtisas eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı amaçlanmıştır.

  3.Haseki ihtisas merkezi müdürlüğü döneminde ihtisas merkezinde gerçekleştirilen konferansların “Gelenekten Geleceğe Haseki Konferansları 1 ve 2”  serisinin baskıları yapılarak ilim camiasının istifadesine sunulmuştur.

4. İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Belgeseli ve “Dünü ve Bu Günü Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi” kitabı telif edilerek kırk beş yıllık ihtisas merkezimizin hafızası koruma altına alınması amaçlanmıştır.

5.“Engelleri Aşarken Ali Osman Dağlı” belgeselini yaparak engelli olanların da eğitim alarak kendilerini geliştirebileceklerini fiili olarak ortaya koyma amaçlanmıştır. Söz konusu engelli kursiyerimiz de ihtisas merkezimizi başarıyla bitirerek bunu ortaya koymuştur.

 

13. Editörlükler

 

 1. Gelenekten Geleceğe Haseki Konferansları-1 Kimlik Yayın Evi, Kayseri, 2019.
 2. Gelenekten Geleceğe Haseki Konferansları-2, Kardeşler Matbaası, Kayseri, 2020.

      3.   Kıraat-Anlam İlişkisi, Haseki Mezunları ve Mensubu Derneğinin Yayını, İstanbul, 2017.

 

        14. Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Faaliyetler

1. Haseki Mezunları Ve Mensupları Derneğinin kuruluşu, başta Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi olmak üzere, üyelerinin ve toplumun sosyal, kültürel, akademik, mesleki, maddi ve manevi hayatının tekâmülünü sağlayacak her türlü çalışma ve faaliyeti gerçekleştirmek. Üyeleri arasında tesanüt tesis etmek, toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyete öncülük edecek kadrolar ile manevi bağları devam ettirmek amacı ile kurulmuştur.

2. 1976’dan itibaren Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunlarıyla irtibatı devam etmek ve Haseki Dini Yüksek Merkezinde yapılan faaliyetlerden haberdar etmek amacıyla sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca zaman zaman din hizmetlerinin daha nitelikli bir hale gelmesi ve toplumsal karşılığının olabilmesi için söz konusu iletişim yöntemleriyle katkıda bulunulmaktadır.

3. Toplumun doğru dini bilgiye sahip olabilmesi için STK ile iletişim halinde olunmuş ve ihtiyaç duyulan konularda konferanslar verilmektedir.