T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

06.01.2016

İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI ALANLARI, DERSLERİ VE DÖNEMLERİ TABLOSU

İHTİSASA HAZIRLIK ARAPÇA DİL KURSU PROGRAMI ALANLARI, DERSLERİ VE DÖNEMLERİ TABLOSU

Not:        Toplam eğitim 3 dönem 990 saat olarak planlanmıştır. 

 

ALANLAR

1. DÖNEM

2. DÖNEM

3. DÖNEM

1.

DİLBİLGİSİ

Sarf

6x11= 66

 

 

Nahiv-I 8x11= 88

Nahiv-II  8x11=88

 

2.

OKUMA-ANLAMA

Metin Çözümlemesi-I

6x11=66

Metin Çözümlemesi-II  6x11=66

Metin Çözümlemesi-III

6x11=66

Belagat

2x11= 22

Belagat

6x11= 66

3.

YAZMA

Yazılı Anlatım-I

6x11= 66

Yazılı Anlatım-II

4x11=44

Yazılı Anlatım-III

5x11= 55

4.

DİNLEME-KONUŞMA

Sözlü Anlatım-I

4x11= 44

Sözlü Anlatım-II

4x11=44

Sözlü Anlatım-III

5x11=55

5.

ÇEVİRİ

 

Arapçadan Türkçeye Çeviri 6x11=66

Türkçeden Arapçaya

Çeviri 8x11= 88

 

 

TOPLAM 30 saat

TOPLAM 30 saat

TOPLAM 30 saat

 PROGAMIN GENEL AMAÇLARI

Arapça öğretim programının amacı, kursiyerleri;

1-       Duygu ve düşüncelerini Arapça sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifede eden,

2-       Dinlediği, okuduğu, izlediği Arapça’yı doğru anlayan ve değerlendiren,

3-       Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanan,

4-       Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere İslam bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip,

5-     Arap dilini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayan, bireyler haline getirmektir.

İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI ALANLARI, DERSLERİ VE DÖNEMLERİ TABLOSU

Not:        Toplam eğitim 6 dönem 1704 saat olarak planlanmıştır.

 

ALANLAR

1. DÖNEM

2. DÖNEM

3. DÖNEM

4. DÖNEM

5. DÖNEM

6. DÖNEM

1.

TEFSİR

Tefsir : Tarih ve Usul

12x4=48

Kur’an Meali I

12x2=24

Kur’an Meali II

12x2=24

Kur’an Meali III

12x2=24

Kur’an Meali IV

12x2=24

Kur’an Meali V

12x2=24

Tefsir : Klasik  Metin I

12x2=24

Tefsir : Klasik Metin II                   12x3=36

Tefsir : Klasik Metin III                 12x3=36

Tefsir: Klasik Metin IV                 12x3=36

Tefsir:  Klasik Metin V

12x3=36

Tefsir: Klasik Metin VI               12x3=36

2.

HADİS

Hadis : Tarih ve Usul I

12x2=24

Hadis : Tarih ve Usul II

12x2=24

Hadis :Tahlil ve Tenkid I

12x3=36

Hadis : Tahlil ve Tenkid II    12x3=36

Hadis : Anlama ve Yorum I          12x3=36

Hadis : Anlama ve Yorum     II 12x3=36

Hadis : Klasik Metin I

12x3=36

Hadis : Klasik Metin II

12x3=36

Hadis : Klasik Metin III

12x2=24

Hadis:Klasik Metin IV

12x2=24

Hadis : Klasik Metin V

12x2=24

Hadis:Klasik Metin VI

12x2=24

3.

FIKIH

Fıkıh İlmine Giriş

12x4=48

Fıkıh : Usul I

12x4=48

Fıkıh : Usul II

12x2=24

Fıkıh : Usul III

12x2=24

Fıkıh : Makâsıd

12x2=24

Fıkıh : Genel ve Özel Kaideler     12x4=48

Fıkıh : Klasik Metin I

12x5=60

Fıkıh : Klasik Metin II

12x6=72

Fıkıh : Klasik Metin III 12x4=48

Fıkıh : Klasik Metin IV

12x4=48

Fıkıh : Klasik Metin V

12x4=48

Fıkıh : Klasik Metin VI               12x4=48

 

 

 

Fıkıh : Mukayeseli Metinler             12x4=48

Fıkıh : Güncel Problemler I   12x4=48

Fıkıh : Güncel Problemler II 12x4=48

Fıkıh : Fetva Usulü

12x2=24

4.

İSLAM DÜŞÜNCESİ

İslâm Düşüncesi : Mantık ve Eleştirel Düşünme

12x4=48

İslâm Düşüncesi : Akaid-Kelam-I

12x4=48

İslâm Düşüncesi : Akaid-Kelam-II

12x4=48

İslâm Düşüncesi : Klasik Metin

12x2=24

İslam Düşüncesi : Ahlâk ve Tasavvuf

12x2=24

 

5

DİN, İLETİŞİM, EĞİTİM

 

 

 

Dinler ve Dinî Akımlar

12x2=24

İletişim ve Dini Rehberlik     12x2=24

Yaygın Din Eğt. 12x2=24

 

 

Tefsir   6 saat

Hadis   5 saat

Fıkıh  9 saat

İsl Düş. 4 saat

 

Toplam 24 saat

Tefsir   5 saat

Hadis   5 saat

Fıkıh  10 saat

İsl. Düş. 4 saat

 

Toplam 24 saat

Tefsir   5 saat

Hadis   5 saat

Fıkıh  10 saat

İsl. Düş. 4 saat

 

Toplam 24 saat

Tefsir        5 saat

Hadis        5 saat

Fıkıh       10 saat

İsl Düş.     2 saat

Din,İl. Eğ. 2 saat

Toplam     24 saat

Tefsir        5 saat

Hadis        5 saat

Fıkıh       10 saat

İsl Düş.     2 saat

Din,İl. Eğ. 2 saat

Toplam    24 saat

Tefsir        5 saat

Hadis        5 saat

Fıkıh       10 saat

 

Din,İl. Eğ. 2 saat

Toplam    22 saat

 

 

 

PROGAMIN GENEL AMAÇLARI

İhtisas eğitimi programının amacı, Başkanlık personelini;

1.          Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere İslam bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip olan,

2.          İslâm bilimlerini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayan,

3.          İslam düşüncesi ve medeniyetinin Tefsir, Hadis, kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Ahlakı, gibi Temel disiplinleri ile ilgili bilgilerini geliştiren,

4.          Edindiği bilgi ışığında dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilen,

5.          Problemler karşısında Mantıkî tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olan,

6.          Tarihi ve güncel dini oluşum ve akımları değerlendirebilen,

7.          Edindiği bilgiyi sorgulayan, toplumun dini ve ahlakî sorunları ile bağlantılı olarak analiz ve sentez yoluyla güncelleştirebilen,

8.          Din hizmetinin gerektirdiği temel becerilere sahip olan,

9.          Güncel dini sorunları çözümlerken, Kur’an; sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilen,

10.     Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanan, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanan ve seçici olan,

11.     Demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerisi gelişmiş, iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip olan,

bireyler haline getirmektir.