T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

02.09.2015

HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU​

HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU​ ​Kur'an kurslarımızda okuyan ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 08 Eylül 2015 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır. Sınavla İlgili Usul ve Esaslar 1. Hafızlık tespit sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır. SIN​AVIN YAPILACAĞI İLLER​ SIN​A​V ​MERKEZLERİ 1 Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi 2 Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi 3 Erzurum Ö. Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi 4 İstanbul Kartal İlçe Müftülüğü 5 İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü 6 Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi 7 Konya Dini Yüksek İhtisas Merkezi 8 Manisa Manisa Eğitim Merkezi 9 Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi 2. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 03-21 Ağustos 2015-tarihleri arasında https://ehys.diyanet.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacaktır. 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendisi sorumlu olacaktır. 4. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C Kimlik numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir. 5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 6. Hafızlık tespit sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden hafızlık sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur'an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, "Dışarıdan" olarak hazırlanamayacağı gibi "Dışarıdan" olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de "Kur'an Kursundan" olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir. 7. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve eklenen fotoğrafların yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir. 8. Sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri 01 Eylül 2015 tarihi itibariyle il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından EHYS sistemi üzerinden verilmeye başlanılacak ve ayrıca bir yazı yazılmayacaktır. 9. Adaylar sınava gelirken müftülükten onaylı "Hafızlık Sınavı Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır. 10. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı sonuç öğrenme işlemlerini https://ehys.diyanet.gov.tr/ üzerinden gerçekleştireceklerdir. 11. Hafızlık tespit sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır. 12. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe gönderilecektir. 14. Hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir. 15. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur'an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır. İLETİŞİM: DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Tel: 0312 295 81 02/81 15 Fax: 0312 287 68 59 İlgililere duyurulur. EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ